151 Views

Predsjednik HKDŠ svojom je odlukom imenovao novog delegata HKDŠ za odnose sa ICCF.

Odluku javno objavljujemo:

Na temelju čl. 31. Statuta i čl. 40. Poslovnika o radu Hrvatskog kluba dopisnih šahista, donosim slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU NACIONALNOG DELEGATA

1. IVAN IVEC imenuje se nacionalnim delegatom Hrvatskog kluba dopisnih šahista za suradnju i odnose sa Međunarodnom federacijom dopisnih šahista (ICCF).

2. Mandat povjerenika nije ograničen.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se javno objaviti u glasilu HKDŠ.

U Zagrebu, 15. veljače 2022.

PREDSJEDNIK HKDŠ:

Zdravko Tešić, v.r.

Skip to content