173 Views

Predsjednik HKDŠ  sazvao je redovnu godišnju skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista koja će se održati elektronskim putem u razdoblju od 6. do 20. veljače 2022. godine.

Radni materijali dostavljeni su članovima na adrese njihove e-pošte.

Dnevni red skupštine donosimo u nastavku:

Na temelju članka 26. Statuta HRVATSKOG KLUBA DOPISNIH ŠAHISTA, donosim slijedeću

O D L U K U

 

Sazivam  redovnu Skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa slijedećim prijedlogom dnevnog reda:

  1. Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju
  2. Izvješće izbornika
  3. Plan rada za 2022. godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora
  5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
  6. Financijski plan za 2022. godinu
  7. Donošenje odluke o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine
  8. Razno.

Skupština će se održati elektroničkim putem.

Od dana objave ovog dnevnog reda  pa do završetka rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda mora proći najmanje 15 dana.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

Ovaj prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na skupštini  javno će se objaviti u glasilu HKDŠ-a  na mrežnoj stranici www.hrklubds.blogspot.hr.

Zagreb,  5. veljače 2022.

PREDSJEDNIK  HKDŠ-a:

    Zdravko Tešić, v.r.

Skip to content