153 Views

ZAPISNIK

sastavljen dana 21.02. 2022. godine povodom skupštine Hrvatskog kluba dopisnih šahista (HKDŠ) održane elektroničkim putem u razdoblju od 06.02. do 20.02. 2022. godine.

Na temelju članka 26. Statuta predsjednik Kluba sazvao je Skupštinu Hrvatskog kluba dopisnih šahista sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

  1. Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju
  2. Izvješće izbornika
  3. Plan rada za 2022. godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora
  5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu
  6. Financijski plan za 2022. Godinu
  7. Donošenje odluke o privremenoj obustavi plaćanja članarine
  8. Razno

Skupština se održava elektroničkim putem.

Od dana objave ovog dnevnog reda pa do završetka rasprave i glasovanja po točkama dnevnog reda mora proći najmanje 15 dana.

Odluke se donose elektroničkim glasovanjem po svakoj točki dnevnog reda.

Smatra se da je odluka donesena ako je za istu glasovala većina članova koji su pristupili glasovanju u odnosu na one koji su glasovali protiv.

Prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na skupštini javno su objavljeni u glasilu HKDŠ-a na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr  dana 5. veljače 2022. godine, a istog dana svi članovi s popisa članstva obaviješteni su elektroničkom poštom o terminu i načinu održavanja skupštine.

Posljednji dan za raspravu i glasovanje bio je 20. 02. 2022. godine.

Nije bilo prijedloga za izmjenama i dopunama ovako predloženog dnevnog reda.

Članovi koji su pristupili glasovanju (ukupno 18, abecednim redom):

Bajt Dražen, Barbarić Vuk-Tadija, Bulat Milan, Cvetnić Vladimir, Dorić Nenad, Hržina Boris,  Ivec Ivan, Jerković Leonardo, Komar Miroslav, Kostanjšek Zorko, Krivić Davor, Latas Perica, Ljubičić Ante, Ljubičić Leonardo, Piacun Eduard, Repanić Frane , Tešić Zdravko i Vujnović Ratko.

 

Točka 1.  Izvješće predsjednika o radu HKDŠ u proteklom razdoblju

Uvodne napomene

Sukladno statutu i poslovniku predsjednik je podnio skupštini izvješće o radu Kluba u proteklom razdoblju. Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 2.  Izvješće izbornika

Uvodne napomene

Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Izvješće  prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 3.  Plan rada za 2022. godinu

Uvodne napomene

Tekst Plana javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Plana glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Plan prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 4.  Izvješće Nadzornog odbora

Uvodne napomene

Tekst izvješća javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

 Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno18 članova.

Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 5.  Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021. godinu

Uvodne napomene

Tekst GFI javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Izvješća glasovalo ukupno 18 članova

Utvrđuje se da je Izvješće prihvaćeno jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 6.  Financijski plan za 2022. godinu

Uvodne napomene

Financijski plan  javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje Plana glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Plan prihvaćen jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

Točka 7. Donošenje odluke o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine

Uvodne napomene

Prijedlog odluke  javno je objavljen na mrežnim stranicama http://hrklubds.blogspot.hr.

Nakon prebrojavanja pristiglih elektroničkih glasova utvrđuje se da je za prihvaćanje odluke  glasovalo ukupno 18 članova.

Utvrđuje se da je Odluka o privremenoj obustavi obveze plaćanja članarine prihvaćena  jednoglasnom odlukom članova koji su pristupili glasovanju.

 Točka 8. Razno

Nije bilo prijedloga po ovoj točki dnevnog reda.

Zdravko Tešić (15.veljače) :

u sklopu točke dnevnog reda razno obavještavam da sam za našeg nacionalnog delegata kod ICCF imenovao gosp. Ivana Iveca sa danom 15.02. 2022. Odluka je javno objavljena nawww. hrklubds.blogspot.com Ova odluka uslijedila je nakon prethodnog dogovora između L. Ljubičića i I. Iveca oko preuzimanja dužnosti koja je sada tehnički u tijeku. Za sva buduća pitanja vezano za prijave na turnire, upisnine i sl. možete kontaktirati g. Iveca na adresu e-pošte [email protected]

Našem  dugogodišnjem delegatu velemajstoru L. Ljubičiću duboko se u osobno ime i u ime svih vas zahvaljujem na svemu učinjenom u dosadašnjem radu i želim sve najbolje u daljnjem životu i profesiji. Siguran sam da će i dalje spremno uskočiti ako se pojavi neki problem.

Skip to content